An Introduction to ‘Total Journalism’

  1. Vázquez-Herrero, J.
  2. Silva-Rodríguez, A.
  3. Negreira-Rey, M.-C.
  4. Toural-Bran, C.
  5. López-García, X.
Colección de libros:
Studies in Big Data

ISSN: 2197-6511

Ano de publicación: 2022

Volume: 97

Páxinas: 1-9

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-88028-6_1 GOOGLE SCHOLAR