ECAI 2020

 1. De Giacomo, G
 2. Catala, A
 3. Dilkina, B
 4. Milano, M
 5. Barro, S
 6. ugarín, A
 7. Lang, J

ISSN: 0922-6389

ISBN: 9781643681009

Ano de publicación: 2020

Tipo: Libro

DOI: 10.3233/FAIA325 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor
Texto completo do autor: lockAcceso aberto editor

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dimensions: 1 (23-03-2023)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2020
 • Impacto SJR da revista: 0.155
 • Cuartil maior: Q4
 • Área: Artificial Intelligence Cuartil: Q4 Posición na área: 718/1523

Scopus CiteScore

 • Ano 2020
 • CiteScore da revista: 0.6
 • Área: Artificial Intelligence Percentil: 9

Dimensions

(Datos actualizados na data de 23-03-2023)
 • Total de citas: 1
 • Citas recentes: 1