Proyección espiritual de la reina Violante en los reinos de Galicia, León y Castilla

 1. María Luz Ríos Rodríguez 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Buch:
Afonso X e Galicia
 1. Mercedes Brea López (ed. lit.)
 2. Pilar Lorenzo Gradín (ed. lit.)

Verlag: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-5390-5

Datum der Publikation: 2021

Seiten: 89-113

Art: Buch-Kapitel