Alfonso X e a organización do espazo galegoo final dos tenentes?

 1. Mariña Bermúdez Beloso 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Afonso X e Galicia
 1. Mercedes Brea López (ed. lit.)
 2. Pilar Lorenzo Gradín (ed. lit.)

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia / Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-5390-5

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 1-30

Tipo: Capítulo de libro