Afonso X e Galicia

  1. Mercedes Brea ed. lit.
  2. Pilar Lorenzo Gradín ed. lit.

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-5390-5

Ano de publicación: 2021

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (25-02-2024)