A reivindicación do idiomacontribución de Ánxel Fole ó proceso de elaboración do galego moderno e da súa normalización

  1. María do Carme Ares Vázquez
Revista:
A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico

ISSN: 1130-2674

Ano de publicación: 2022

Número: 119

Páxinas: 51-78

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: A Trabe de ouro: publicación galega de pensamento crítico

Indicadores

Índice Dialnet de Revistas

(Valores previstos, calculados en base ao último indicador recollido, ano 2.021)
  • Ano 2021
  • Factor de impacto da revista: 0,000
  • Ámbito: MULTIDISCIPLINAR Cuartil: C4 Posición no ámbito: 85/104

CIRC

  • Ciencias Humanas: D