Reflexións sobre o uso da linguaxe inclusiva nos traballos académicosdo estudantado universitario

  1. Lucía Casal de la Fuente 1
  1. 1 USC
Libro:
Perspectiva de xénero na docencia universitaria [ Recurso electrónico] : Santiago de Compostela, 15 de xullo 2016

Editorial: [Santiago de Compostela] : Universidade de Santiago de Compostela [A Coruña] : Universidade da Coruña [Vigo] : Universidade de Vigo , 2016

ISBN: 978-84-16954-17-9

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 291-301

Congreso: Xornada Universitaria Galega en Xénero (4. 2016. Santiago de Compostela)

Tipo: Achega congreso

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 1 (26-01-2023)