Understanding the enzymatic and cometabolic biotransformation of organic micropollutants under aerobic heterotrophic conditions

  1. David M. Kennes Veiga
Dirixida por:
  1. Juan Manuel Lema Rodicio Director
  2. Marta Carballa Arcos Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2022

Tribunal:
  1. Francesca Malpei Presidente/a
  2. Teresa Alvariño Pereira Secretario/a
  3. Barth F. Smets Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Enxeñaría Química

Tipo: Tese

Resumo

O obxectivo principal desta tese é profundar no coñecemento da biotransformación dos microcontaminantes orgánicos (MCOs) en condicións aerobias heterótrofas, analizando se se produce de forma cometabólica e en función de que mecanismos e actividades encimáticas. Para iso, operáronse varios reactores e leváronse a cabo experimentos en batch en condicións heterótrofas onde se engadiu un substrato orgánico primario e MCOs en concentracións equivalentes ás ambientais. Monitorizouse o grado de biotransformación dos MCO e fixéronse análises tanto de produtos de transformación como de microbioloxía (ADN, ARN e proteoma). Os resultados destes experimentos permitiron obter unha mellor imaxe dos procesos, microorganismos e enzimas involucradas na eliminación de MCOs en sistemas de lodos activos.