As sociedades laborais

  1. Maite Cancelo 1
  2. Emilia Vázquez 1
  1. 1 CECOOP- Universidade de Santiago de Compostela
Libro:
Informe da economía social en Galicia 2020
  1. Maite Cancelo Márquez (dir.)
  2. Manuel Botana Agra (dir.)

Editorial: CECOOP-Centro de Estudos Cooperativos da USC

ISBN: 978-84-09-36364-3

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 43-63

Tipo: Capítulo de libro