Sorbents for antibiotics removal

  1. Núñez-Delgado, A.
  2. Fernández-Sanjurjo, M.J.
  3. Fernández-Calviño, D.
  4. Arias-Estévez, M.
  5. Álvarez-Rodríguez, E.
  6. Conde-Cid, M.
Libro:
Sorbents Materials for Controlling Environmental Pollution: Current State and Trends

ISBN: 9780128200421

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 417-433

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-820042-1.00024-9 GOOGLE SCHOLAR