Sorbents to control soil pollution

  1. Núñez-Delgado, A.
  2. Fernández-Sanjurjo, M.J.
  3. Álvarez-Rodríguez, E.
  4. Arias-Estévez, M.
  5. Conde-Cid, M.
  6. Fernández-Calviño, D.
Libro:
Sorbents Materials for Controlling Environmental Pollution: Current State and Trends

ISBN: 9780128200421

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 691-700

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1016/B978-0-12-820042-1.00009-2 GOOGLE SCHOLAR