Da capela do Pilar ao pórtico da Quintanatradicción clásica e creación barroca

  1. Miguel Taín Guzmán
Libro:
Domingo de Andrade: a invención do Barroco
  1. Celestino García Braña (coord.)
  2. Alfredo Vigo Trasancos (coord.)

Editorial: Consorcio de Santiago

ISBN: 978-84-16753-63-5

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 69-82

Tipo: Capítulo de libro