Academic Tourism and Sustainability

  1. Rodríguez, X.A.
  2. Martínez-Roget, F.
Colección de libros:
Tourism, Hospitality and Event Management

ISSN: 2510-5000 2510-4993

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 161-172

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-57288-4_10 GOOGLE SCHOLAR