Academic Tourism: Conceptual and Theoretical Issues

  1. Martínez-Roget, F.
  2. Rodríguez, X.A.
Colección de libros:
Tourism, Hospitality and Event Management

ISSN: 2510-5000 2510-4993

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 7-20

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.1007/978-3-030-57288-4_2 GOOGLE SCHOLAR