Preface

  1. Martínez-Roget, F.
  2. Rodríguez, X.A.
Colección de libros:
Tourism, Hospitality and Event Management

ISSN: 2510-5000

Ano de publicación: 2021

Páxinas: v-vi

Tipo: Editorial