El poder de disposición alcanza a la acción de anulación del Laudo. Comentario a la STC 55/2021, de 15 de marzo.

  1. Ana Rodríguez Álvarez
Revista:
Revista General de Derecho Procesal

ISSN: 1696-9642

Ano de publicación: 2022

Número: 56

Páxinas: 17

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Revista General de Derecho Procesal

Indicadores

Índice Dialnet de Revistas

(Valores previstos, calculados en base ao último indicador recollido, ano 2.021)
  • Ano 2021
  • Factor de impacto da revista: 0,180
  • Ámbito: DERECHO Cuartil: C2 Posición no ámbito: 134/351
  • Ámbito: DERECHO PENAL, PROCESAL Y CRIMINOLOGÍA Cuartil: C3 Posición no ámbito: 19/41

CIRC

  • Ciencias Sociais: B

Journal Citation Indicator (JCI)

(Valores previstos, calculados en base ao último indicador recollido, ano 2.021)
  • Ano 2021
  • JCI da revista: 0.03
  • Cuartil maior: Q4
  • Área: LAW Cuartil: Q4 Posición na área: 397/417