Internal Microchannel Manufacturing Using Stereolithographic 3D Printing

  1. Ana Isabel Gómez-Varela 1
  2. Carnero, Bastián 1
  3. María Teresa Flores-Arias 1
  4. Bao-Varela, Carmen 1
  1. 1 Photonics4Life Research Group, Applied Physics Department, Instituto de Materiais (iMATUS), Campus Vida, Universidade de Santiago de Compostela, Spain
Libro:
Trends and Opportunities of Rapid Prototyping Technologies [Working Title]
  1. Răzvan Păcurar

Ano de publicación: 2022

Tipo: Capítulo de libro

DOI: 10.5772/INTECHOPEN.102751 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor