Presentación del número monográficoLa Geografía frente a la COVID-19. Análisis territoriales y perspectivas multidisciplinares

 1. Rubén Camilo Lois González
 2. Ángel Miramontes Carballada
 3. Jesús Miranda Páez
 4. María Jesús Perles Roselló
Revista:
Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles

ISSN: 0212-9426

Ano de publicación: 2021

Número: 91

Páxinas: 1

Tipo: Artigo

Outras publicacións en: Boletín de la Asociación de Geógrafos Españoles

Indicadores

JCR (Journal Impact Factor)

 • Ano 2021
 • Factor de impacto da revista: 1.748
 • Factor de impacto sen autocitas: 1.565
 • Article influence score: 0.298
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: GEOGRAPHY Cuartil: Q3 Posición na área: 62/86 (Edición: SSCI)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2021
 • Impacto SJR da revista: 0.348
 • Cuartil maior: Q2
 • Área: Earth-Surface Processes Cuartil: Q2 Posición na área: 77/158
 • Área: Geography, Planning and Development Cuartil: Q2 Posición na área: 346/756
 • Área: Urban Studies Cuartil: Q2 Posición na área: 88/230
 • Área: Environmental Science (miscellaneous) Cuartil: Q3 Posición na área: 184/348

Índice Dialnet de Revistas

 • Ano 2021
 • Factor de impacto da revista: 1,090
 • Ámbito: GEOGRAFÍA Cuartil: C1 Posición no ámbito: 3/42

CIRC

 • Ciencias Sociais: A

Scopus CiteScore

 • Ano 2021
 • CiteScore da revista: 2.0
 • Área: Urban Studies Percentil: 65
 • Área: Geography, Planning and Development Percentil: 58
 • Área: Earth-Surface Processes Percentil: 52
 • Área: Environmental Science (miscellaneous) Percentil: 50

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Ano 2021
 • JCI da revista: 0.42
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: GEOGRAPHY Cuartil: Q3 Posición na área: 94/167