Rescuers should be trained to minimise interruptions in chest compression while doing a CPR performance

 1. Barcala-Furelos, R.
 2. López-García, S.
 3. Navarro-Patón, R.
 4. Castillejo-Rustarazo, L.
 5. García-Soidán, J. L.
Revista:
Resuscitation

ISSN: 0300-9572

Ano de publicación: 2012

Volume: 83

Páxinas: e53-e54

Tipo: Artigo

DOI: 10.1016/J.RESUSCITATION.2012.08.137 GOOGLE SCHOLAR lock_openAcceso aberto editor

Outras publicacións en: Resuscitation

Indicadores

JCR (Journal Impact Factor)

 • Ano 2012
 • Factor de impacto da revista: 4.104
 • Factor de impacto sen autocitas: 2.844
 • Article influence score: 0.907
 • Cuartil maior: Q1
 • Área: EMERGENCY MEDICINE Cuartil: Q1 Posición na área: 2/25 (Edición: SCIE)
 • Área: CRITICAL CARE MEDICINE Cuartil: Q2 Posición na área: 7/27 (Edición: SCIE)

SCImago Journal Rank

 • Ano 2012
 • Impacto SJR da revista: 2.017
 • Cuartil maior: Q1
 • Área: Cardiology and Cardiovascular Medicine Cuartil: Q1 Posición na área: 34/358
 • Área: Emergency Medicine Cuartil: Q1 Posición na área: 1/82
 • Área: Emergency Nursing Cuartil: Q1 Posición na área: 1/27

Scopus CiteScore

 • Ano 2012
 • CiteScore da revista: 7.2
 • Área: Emergency Medicine Percentil: 99
 • Área: Emergency Nursing Percentil: 97
 • Área: Cardiology and Cardiovascular Medicine Percentil: 89
 • Área: Medicine (all) Percentil: 87