As Antigüidades da Gallaecia na obra historiográfica de Afonso X

 1. Helena de Carlos Villamarín 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Galicia no tempo de Afonso X
 1. José Miguel Andrade Cernadas (ed. lit.)
 2. Simon R. Doubleday (ed. lit.)

Editorial: Consello da Cultura Galega

ISBN: 978-84-17802-35-6

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 355-377

Tipo: Capítulo de libro

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dialnet Métricas: 1 (24-09-2023)