Facerse presentesas mulleres da familia real castelá e o reino de Galicia na culminación plenomedieval

 1. Diana Pelaz Flores 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Book:
Galicia no tempo de Afonso X
 1. José Miguel Andrade Cernadas (ed. lit.)
 2. Simon R. Doubleday (ed. lit.)

Publisher: Consello da Cultura Galega

ISBN: 978-84-17802-35-6

Year of publication: 2021

Pages: 221-241

Type: Book chapter