Que foi dos nosos celtas?

  1. Francisco Javier González García
Libro:
Historia das historias de Galicia
  1. Isidro Dubert García (dir.)

Editorial: Vigo, Edicións Xerais de Galicia, 2016

ISBN: 978-84-9121-001-6

Ano de publicación: 2016

Páxinas: 37-66

Tipo: Capítulo de libro