Estimating Remaining Time of Business Processes with Structural Attributes of the Traces

  1. Aburomman, A.
  2. Lama, M.
  3. Bugarín-Diz, A.
Colección de libros:
Studies in Computational Intelligence

ISSN: 1860-9503 1860-949X

ISBN: 9783030888169

Ano de publicación: 2022

Volume: 955

Páxinas: 47-54

Tipo: Achega congreso

DOI: 10.1007/978-3-030-88817-6_6 GOOGLE SCHOLAR