O proceso de implantación da FP dual Galicia e Españaunha análise bibliográfica

  1. Laura Rego-Agraso
  2. Eva María Barreira Cerqueiras
  3. Raquel Mariño Fernández
Libro:
Formación en alternancia: a Formación Profesional Dua
  1. Margarita Valcarce Fernández (coord.)
  2. Joaquim Luís Coimbra (coord.)
  3. Antonio F. Rial Sánchez (coord.)
  4. José Manuel Castro (coord.)

Editorial: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-17595-29-6

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 13-40

Tipo: Capítulo de libro