A Xunta de Melide vista cincocentos anos despois

  1. Pegerto Saavedra Fernández
Libro:
A unha voz na metade do reino: a Cincocentos anos da Xunta de Melide
  1. Pegerto Saavedra Fernández (ed. lit.)

Editorial: Consello da Cultura Galega ; Parlamento de Galicia

ISBN: 978-84-17802-39-4

Ano de publicación: 2021

Tipo: Capítulo de libro