Throwing light on the hidden corners. New data on palaeolithic art from nw iberia

  1. Valcarce, R.F.
  2. De Lombera-Hermida, A.
  3. Vallverdú, R.V.
  4. Rodríguez-Álvarez, X.P.
  5. Figueiredo, S.S.
Libro:
Prehistoric Art as Prehistoric Culture: Studies in Honour of Professor Rodrigo de Balbín-Behrmann

ISBN: 9781784912222

Ano de publicación: 2015

Páxinas: 171-180

Tipo: Capítulo de libro