A Estación de Bioloxía Mariña da Graña

  1. Victoriano Urgorri
  2. Guillermo Díaz Agras
Libro:
Memoria histórica das vilas da Graña, da Caban, Brión e San Felipe
  1. Juan José Burgoa Fernández (coord.)
  2. Guillermo Llorca Freire (coord.)

Editorial: Edicións Embora

ISBN: 978-84-17824-29-7

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 375-392

Tipo: Capítulo de libro