Marine Toxins Analysis

  1. Botana, L.M.
  2. Alfonso, A.
  3. Louzao, M.C.
  4. Vieytes, M.R.
  5. Velasco, M.R.
Libro:
Handbook of Water Analysis, Second Edition

ISBN: 9780849370335

Ano de publicación: 2007

Páxinas: 135-156

Tipo: Capítulo de libro