Cando se fai o que se di e se di o que se pensa

  1. Agustín Dosil Maceira
Libro:
Carlos Baliñas Fernández: un parladoiro de ideas
  1. Marcelino Agís Villaverde (ed. lit.)

Editorial: Secretaría Xeral de Política Lingüística ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia ; Fundación Otero Pedrayo

ISBN: 978-5-469-73676-9

Ano de publicación: 2017

Páxinas: 26-27

Tipo: Capítulo de libro