Tratado de psicogerontología

  1. Narciso Sáez Narro
  2. Ramona Rubio Herrera
  3. Agustín Dosil Maceira

Editorial: Promolibro

ISBN: 84-7986-128-2

Ano de publicación: 1996

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 4 (29-03-2023)