Tratado de psicogerontología

  1. Sáez Narro, Narciso
  2. Rubio Herrera, Ramona
  3. Dosil Maceira, Agustín

Editorial: Promolibro

ISBN: 84-7986-128-2

Ano de publicación: 1996

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 5 (25-02-2024)