Nota de retórica a los conceptos y usos de "imago" y "figura" en la tradición medieval

 1. José Manuel Díaz de Bustamante 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Pola melhor dona de quantas fez nostro senhor: homenaxe á profesora Giulia Lanciani
 1. Mercedes Brea López (coord.)
 2. Giulia Lanciani (hom.)

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-4784-3

Ano de publicación: 2009

Páxinas: 139-152

Tipo: Capítulo de libro