Ausiàs March traducido por Jorge de Montemayorla edición valenciana de 1560

 1. Maria Mercè López Casas 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Pola melhor dona de quantas fez nostro senhor: homenaxe á profesora Giulia Lanciani
 1. Brea, Mercedes (coord.)
 2. Lanciani, Giulia (hom.)

Editorial: Centro Ramón Piñeiro para a Investigación en Humanidades ; Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-453-4784-3

Ano de publicación: 2009

Páxinas: 291-311

Tipo: Capítulo de libro

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Dialnet Métricas: 2 (25-02-2024)