Jasione L. (Campanulaceae). Biogeographic history, evolutionary relationships, species delimitation, and nomenclatural revision

  1. Luis Miguel Serrano Pérez
Dirixida por:
  1. Santiago Ortiz Núñez Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2021

Tribunal:
  1. María Inmaculada Romero Buján Presidenta
  2. Celestino Quintela Sabarís Secretario/a
  3. Jaime Fagúndez Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Botánica

Tipo: Tese

Resumo

O proxecto ten como obxectivo desvelar as relacións evolutivas dentro dun grupo de plantas vasculares da bacía mediterránea, o xénero Jasione (Campanulaceae). Inclue aproximacións moleculares, cariolóxicas e morfolóxicas desde as que se pretende responder a preguntas relativas ás: 1- afinidades filoxenéticas, tanto intraxenéricas como no contexto da familia. 2- historia evolutiva do xénero, o que ten que ser abordado desde unha visión bioxeográfica e de datación de liñaxes. 3- ecoloxía evolutiva, analisada desde unha perspectiva adaptativa e filoxeográfica. 4: aspectos taxonómicos, onde se avalian as nomenclaturas precedentes e se propoñen actualizacións, recombinacións e novas especies. Os traballos nos que se sustenta teñen unha importante compoñente de laboratorio, que inclue, entre outros labores, extracción de ADN e amplificación de marcadores moleculares, reconto de cromosomas e estudo de tamaños de xenoma mediante citometría de fluxo. Tamén son estudados o pólen, tamaños estomáticos e outros microcaracteres mediante diversas técnicas de microscopia electrónica e confocal.