A visión da Galicia emigrada a Hispanoamérica en torno á discutida orixe galega de Cristóbal Colón

  1. Peleteiro Vázquez, Isabel Elena
Dirixida por:
  1. Francisco Rodríguez Lestegás Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Fecha de defensa: 09 de setembro de 2021

Tribunal:
  1. Pilar Cagiao Vila Presidenta
  2. Delfín Ortega Sánchez Secretario/a
  3. Francisco Mateos Claros Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Didácticas Aplicadas

Tipo: Tese

Resumo

O propósito da tese é presentar a visión da Galicia emigrada a Hispanoamérica en torno á discutida orixe galega de Cristóbal Colón. Preséntase a tese galega como un Estudo Cultural propio da provincia de Pontevedra. Feito que desenvolve unha travesía transatlántica que se asimila e transmite ao Novo Mundo na primeira metade do século XX. O estudo ofrece a visión científica dos eruditos galegos seguidores desta tese emigrados as nacións, antergas colonias de España e introduce a perspectiva de xénero ao abordar o imaxinario literario da muller galega emigrada. A metodoloxía susténtase nas edicións facsimilares e libros de divulgación da tese galega en Hispanoamérica (1900-1960), constituíndo un intenso movemento cultural, intelectual e patriótico.