Filmar as pulsiónsFormas e montaxes do desexo. As pulsións e os seus destinos no cine en galego actual

  1. José Luis Castro de Paz 1
  1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
    info

    Universidade de Santiago de Compostela

    Santiago de Compostela, España

    ROR https://ror.org/030eybx10

Editorial: Galaxia

ISBN: 9788491513353

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 139-175

Tipo: Capítulo de libro