"Liber secundus de uitis patrum contra originem ire"Una ampliación a Pascasio de Dumio y Martín de Braga

 1. Joel Varela Rodríguez 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Revista:
Euphrosyne: Revista de filología clássica

ISSN: 0870-0133

Ano de publicación: 2020

Número: 48

Páxinas: 103-124

Tipo: Artigo

DOI: 10.1484/J.EUPHR.5.126059 DIALNET GOOGLE SCHOLAR

Outras publicacións en: Euphrosyne: Revista de filología clássica

Indicadores

Citas recibidas

 • Citas en Scopus: 0 (15-02-2024)
 • Citas en Dimensions: 0 (09-01-2024)

CIRC

 • Ciencias Sociais: C
 • Ciencias Humanas: A

Journal Citation Indicator (JCI)

 • Ano 2020
 • JCI da revista: 0.63
 • Cuartil maior: Q3
 • Área: CLASSICS Cuartil: Q3 Posición na área: 34/57

Dimensions

(Datos actualizados na data de 09-01-2024)
 • Total de citas: 0
 • Citas recentes (2 anos): 0