Aproximación ao pensamento de Mª Luz Pintos

  1. Marcelino Agís Villaverde
  2. Javier Barcia González
Libro:
Mª Luz Pintos, fenomenóloga: Liber Amicorum
  1. Marcelino Agís Villaverde (coord.)
  2. Javier Barcia González (coord.)
  3. Rocío Carolo Tosar (coord.)
  4. Alba Iglesias Varela (coord.)

Editorial: Sociedade Interuniversitaria de Filosofía

ISBN: 978-84-123871-1-7

Ano de publicación: 2021

Páxinas: 15-22

Tipo: Capítulo de libro