A Universidade na primeira metade do século XVIIIos grupos de poder

  1. Pedro Luis Gasalla Regueiro
  2. Pegerto Saavedra
Libro:
Historia da Universidade de Santiago de Compostela. Volume I, Das orixes ó século XIX
  1. Barreiro Fernández, Xosé Ramón (coord.)

Editorial: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-8121-682-8

Ano de publicación: 1998

Páxinas: 251-293

Tipo: Capítulo de libro