A sociedade de principios do século XIX como receptora da primeira prensa galega

 1. Xosé Ramón Pousa Estévez 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Libro:
Papés d’emprenta condenada (II): lingua galega e comunicación nos inicios da Idade Contemporánea
 1. Ramón Mariño Paz (coord.)

Editorial: Consello da Cultura Galega

ISBN: 9788492923298

Ano de publicación: 2012

Páxinas: 89-105

Tipo: Capítulo de libro