La radio, un medio en evolución

  1. Xosé Ramón Pousa Estévez
  2. Hernán Antonio Yaguana Romero

Editorial: Comunicación Social

ISBN: 978-84-15544-49-4

Ano de publicación: 2013

Tipo: Libro

Indicadores

Citas recibidas

  • Citas en Dialnet Métricas: 3 (25-01-2023)