O idioma na Universidade de Santiago de Compostela(resultados dun inquérito realizado no curso 1995-96)

  1. Modesto Aníbal Rodríguez Neira
  2. Maricarme García Ares

Publisher: Servicio de Publicaciones = Servizo de Publicacións ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 84-8121-730-1

Year of publication: 1998

Type: Book