Avances na ecografía transabdominal en vacas de produción láctea

  1. José Daniel Barreiro Vázquez
Dirixida por:
  1. Andrés Barreiro Lois Director
  2. Marta Inés Miranda Castañón Director

Universidade de defensa: Universidade de Santiago de Compostela

Ano de defensa: 2021

Tribunal:
  1. Amalia Agut Giménez Presidente/a
  2. Lucas Rigueira Rey Secretario/a
  3. Yvonne Espada Vogal
Departamento:
  1. Departamento de Anatomía, Produción Animal e Ciencias Clínicas Veterinarias

Tipo: Tese

Resumo

Con este traballo de investigación afondamos no coñecemento da ecografía abdominal no gando vacún leiteiro. Realizamos a avaliación funcional do fluxo sanguíneo do fígado e dos riles mediante ecografía Doppler e a exploración ecográfica transabdominal en modo B das glándulas adrenais. O fluxo da vea porta é turbulento de alta velocidade, mentres que a vea cava cranial e as veas hepáticas presenta un fluxo laminar. No tocante ó ril, o estudo do fluxo permite achegar uns valores de corte para os índices de resistencia, que permitirán ó veterinario clínico e/ou investigador diferenciar entre un ril san dun enfermo. O protocolo utilizado permite valorar o aspecto ecográfico e o tamaño das glándulas adrenais en vacas adultas.