Los programas integrados para el empleo (PIE) desde el enfoque de la orientación

 1. Margarita Valcarce Fernández 1
 2. María Julia Diz López 1
 1. 1 Universidade de Santiago de Compostela
  info

  Universidade de Santiago de Compostela

  Santiago de Compostela, España

  ROR https://ror.org/030eybx10

Buch:
A formación, a orientación e o emprego no recoñecemento, avaliación e certificación de competencias profesionais adquiridas en contextos formais, non formais e informais: actas do XVII Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo, Santiago de Compostela, 18, 19 e 20 de novembro de 2015
 1. Margarita Valcarce Fernández (dir. congr.)
 2. Laura Rego-Agraso (dir. congr.)
 3. Antonio F. Rial Sánchez (dir. congr.)

Verlag: Servizo de Publicacións e Intercambio Científico ; Universidad de Santiago de Compostela

ISBN: 978-84-617-5619-3

Datum der Publikation: 2016

Seiten: 673-685

Kongress: Congreso Internacional de Galicia e Norte de Portugal de Formación para o Traballo (17. 2015. Santiago de Compostela)

Art: Konferenz-Beitrag