Resultados das entrevistas a persoas expertas

  1. E. Vázquez-Rozas
  2. R. Díaz-Vázquez
  3. L. Benito

Editorial: Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-09-20400-7

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 91-106

Tipo: Capítulo de libro