Resultados da enquisa ás mulleres usuarias

  1. L. Benito
  2. E. Vázquez-Rozas
  3. R. Díaz-Vázquez

Editorial: Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-09-20400-7

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 79-89

Tipo: Capítulo de libro