Resultados da enquisa ás persoas responsables dos centros

  1. E. Vázquez-Rozas
  2. L. Benito
  3. R. Díaz-Vázquez

Editorial: Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-09-20400-7

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 59-77

Tipo: Capítulo de libro