Resumo dos principais resultados do traballo de campo

  1. María Rosario Díaz Vázquez
  2. Emilia Vázquez Rozas
  3. José Leandro Benito Torres

Editorial: Junta de Galicia = Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-09-20400-7

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 109-119

Tipo: Capítulo de libro