Estudo sobre senfogarismo feminino e violencia de xénero en Galicia

  1. Eva Aguayo Lorenzo
  2. José Leandro Benito Torres
  3. María Teresa Cancelo Márquez
  4. María Rosario Díaz Vázquez
  5. Pilar Expósito Díaz
  6. Pilar Freire Esparís
  7. Emilia Vázquez Rozas coord.

Editorial: Junta de Galicia / Xunta de Galicia

ISBN: 978-84-09-20400-7

Ano de publicación: 2020

Tipo: Libro