The EU´S Comprehensive Approach to Fisheries, Global Commons and Security

  1. Carlos Teijo García
Libro:
The Routledge Handbook of European Security Law and Policy
  1. E. Conde (ed. lit.)
  2. Zhaklin V. Yaneva (ed. lit.)
  3. Marzia Scopelliti (ed. lit.)

Editorial: Routledge/Taylor & Francis Group ; Taylor & Francis

ISBN: 9781138609990

Ano de publicación: 2020

Páxinas: 224-238

Tipo: Capítulo de libro