Horizontal Gene Transfer Between Wolbachia and Animals

  1. Trinidad de Miguel Bouzas 1
  2. Oude Zhu 1
  3. Tomás González Villa 2
  1. 1 Faculty of Pharmacy, Department of Microbiology and Parasitology, Biotechnology UnitUniversity of Santiago de Compostela Santiago de Compostela Spain
  2. 2 Faculty of Pharmacy, Department of MicrobiologyUniversity of Santiago de Compostela Santiago de Compostela Spain
Libro:
Horizontal gene transfer: breaking borders between living kingdoms
  1. Tomás González Villa (coord.)
  2. Miguel Viñas Ciordia (coord.)

Editorial: Springer Suiza

ISBN: 9783030218614

Ano de publicación: 2019

Páxinas: 8

Tipo: Capítulo de libro